Контакт

Монтана 3400

ул. Св. Кл. Охридски №15

(Монтажна база)                                                                                                             

тел. 0886 390 111

тел. 0882 007 039

e-mail: video-sot@abv.bg

https://www.facebook.com/videomontana/

или попълнете формуляра по долу: