Контрол на достъп

Системата за контрол на достъп осигурява централизирано управление и контролиран достъп до помещения, сгради, асансьори и др.

Съществуват най-различни решения в зависимост от нуждите и изискванията.